Despre
Download PDF

Acasă » Despre

Proiect

banner-acasa“Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală”, COD MIS ETC 2287, proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMANIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013“GRANITE COMUNE. SOLUTII COMUNE”

Proiectul este implementat de Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean, în parteneriat cu 3 Consilii Raionale din Republica Moldova: Hânceşti, Leova, Nisporeni şi 2 parteneri din Ucraina: Consiliul Raional Reni, Organizaţia publică Agenţia pentru dezvoltare durabilă şi integrare europeană „Euroregiunea Dunărea de jos”.

 

Necesitatea proiectului:

 • Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, posibilităţile autorităţilor publice locale de a investi în dezvoltarea economico-socială a zonei au crescut considerabil.
 • De asemenea, datorită faptului că Ucraina şi Republica Moldova sunt ţări care au crescut nivelul de cooperare cu UE fiind eligibile pentru a candida la aderare şi fondurile alocate pentru dezvoltarea economico-socială au crescut.

Pentru a putea accesa aceste fonduri instituţiile au nevoie de personal bine pregătit în implementarea proiectelor cu finanţare externă.

Valoarea unui sistem administrativ constă nu atât în mijloacele materiale şi financiare de care dispune, cât mai ales în potenţialul său uman!

Oportunitatea realizării proiectului:

 1. finanţarea din partea UE prin Instrumentul de Vecinătate a proiectelor de cooperare transfrontalieră RO-MD-UA;
 2. o bună relaţie de colaborare între judeţul Vaslui şi raioanele din Republica Moldova (Hânceşti, Leova, Nisporeni) – peste 40 de proiecte comune derulate, precum si cu Organizaţia publică Agenţia pentru dezvoltare durabilă şi integrare europeană „Euroregiunea Dunărea de jos” din Ucraina care a facilitat incheierea de parteneriate cu autorităţi locale –Consiliul raional Reni;
 3. caracterul de complementaritate şi de continuare a proiectelor de modernizare şi eficientizare a administraţiei publice la nivelul judeţului Vaslui, prin care a fost instruit si certificat un corp de formatori în administraţia publică ce acoperă toate domeniile de interes la nivelul partenerilor din cele 3 ţări.

În toate cele trei țări ale Programului, au fost identificate o serie de deficiențe comune ale sistemului de dezvoltare profesională:

 • nu exista un sistem coerent si expertiza necesara pentru identificarea exacta a necesarului de perfectionare pentru fiecare institutie publica;
 • calitatea prelegerilor, seminarilor de perfectionare si a conditiilor de desfasurare de multe ori lasa de dorit;
 • necunoaşterea specificului şi problemelor cu care se confruntă fiecare categorie de instituţie publică determină, de multe ori, o lipsă de eficienţă a programelor de formare.
Prin acest proiect se urmărește crearea unui corp de formatori în domenii de interes ale administrației publice locale, care să poată furniza, cu costuri minime, instruire profesională de calitate personalului autorităților publice locale din zonă.

 • România-Ucraina-Republica-Moldova
 • Uniunea Europeana
 • Consiliul judeţean Vaslui
 • Consiliul raional Leova
 • Consiliul raional Nisporeni
 • Consiliul raional Hancesti
 • Consiliul raional Reni
 • Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos