Obiective
Download PDF

Acasă » Despre » Obiective

Obiectivul general al proiectului

Imbunatatirea situaţiei economice, sociale şi de mediu a zonei transfrontaliere prin creşterea eficacităţii şi performanţei administraţiei publice locale.

Obiectivele specifice:

1.Crearea unei reţele de formare profesională a funcţionarilor din administraţia publică locală în zona transfrontalieră;

Bazele pentru crearea rețelei de formare profesională vor fi:

 • modulele de instruire în sistem mentorat, în cadrul cărora va fi creată o relație de colaborare între formatori și viitorii formatori. De asemenea, vor fi dezvoltate suporturi de instruire (manuale, suporturi de curs) comune,
 • o platforma web de cooperare între parteneri în domeniul formării profesionale și în orice alt domeniu de inters pentru administrația publică

2. Imbunatatirea nivelului de formare profesionala pentru un număr de 421 funcţionari publici din: judeţul Vaslui, raioanele Hânceşti, Leova, Nisiporeni din Republica Moldova şi raionul Reni din Ucraina;

În cadrul proiectului vor fi derulate module de instruire (6 tipuri de cursuri) care vor cuprinde, în total, un număr de 421 de participari.
Tematica modulelor de instruire a fost aleasă în funcție de nevoile de instruire de la nivelul partenerilor și a instituțiilor administrației publice locale din zona transfrontalieră

3. Crearea a 5 Centre de formare profesionala pentru administraţia publică locala in zona transfrontaliera.

La nivelul fiecărui partener, va fi creat un centru de formare profesională care va putea furniza instruire pentru autoritățile administrației publice locale din zonă. Fiecare centru de formare din cadrul proiectului va beneficia de un spațiu de instruire dotat, astfel încât să fie oferite condiții bune de desfășurare a cursurilor de perfecționare. În cadrul proiectului vor fi dotate 4 spații de instruire.

Grupul ţintă este reprezentat de funcţionari din cadrul autorităţilor publice locale din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova-Nisporeni-Reni.


 • România-Ucraina-Republica-Moldova
 • Uniunea Europeana
 • Consiliul judeţean Vaslui
 • Consiliul raional Leova
 • Consiliul raional Nisporeni
 • Consiliul raional Hancesti
 • Consiliul raional Reni
 • Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos