Un nou proiect în implementarea Judeţului Vaslui: „Calitate şi Performanţă – strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”
Download PDF

Acasă » Noutăți » Un nou proiect în implementarea Judeţului Vaslui: „Calitate şi Performanţă – strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”

Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, a câştigat un nou proiect finanțat din fonduri structurale. Astfel, la data de 29.01.2018, a intrat în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului „Calitate şi Performanţă – strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 “Administrația publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1.Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 29.01.2018 până la data de 28.05.2019.

 

Bugetul proiectului este de 609.991,90 lei, din care 597.792,06 lei asistenţa financiară nerambursabilă (518.493,12 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene din FSE și 79.298,94 lei valoarea finanțării de la bugetul de stat) și 12.199,84 lei cofinanțarea din partea beneficiarului.

 

Obiectivul general al proiectului presupune optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin conformarea calității serviciilor publice furnizate de Consiliului Județean Vaslui la cerințele standardului ISO 9001:2015 și raportarea la managementul performanței bazat pe instrumentul Balanced Scorecard.

 

Principalele activități propuse a se derula în cadrul proiectului sunt cele legate de:

 • implementarea sustenabilă a sistemului unitar de management al calității și performanței la nivelul Consiliului Județean Vaslui (ISO 9001:2015 și Balanced Scorecard);
 • îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților a 50 de persoane din grupul țintă al proiectului (personal de conducere și execuție din cadrul Consiliului Județean Vaslui și factori de decizie la nivel politic) prin participarea la programe de formare profesională în domeniul managementului calității și al performanței și realizarea unui schimb de experiență cu o autoritate/entitate publică locală din România.

 

 • România-Ucraina-Republica-Moldova
 • Uniunea Europeana
 • Consiliul judeţean Vaslui
 • Consiliul raional Leova
 • Consiliul raional Nisporeni
 • Consiliul raional Hancesti
 • Consiliul raional Reni
 • Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos